Ε Ι Δ Ι Κ Η   Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2023  - 2024

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ισχύοντος Αθλητικού Νόμου, των καταστατικών ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, των Κανονισμών της ΕΟΚ, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων ΕΟΚ περιόδου 2023-2024, της Γενικής Προκήρυξης Πρωταθλημάτων και την από 03/18.07.2023 απόφαση της του Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ,

π  ρ  ο  κ  η  ρ  ύ  σ  σ  ο  υ  μ  ε

το Πρωτάθλημα  κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ περιόδου 2023-2024 με τους παρακάτω όρους:

AΡΘΡΟ 1: ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ- ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

              ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

 

1.1. ΣΩΜΑΤΕΙΑ  ΠΟΥ  ΕΧΟΥΝ  ΔΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
      
Στο Πρωτάθλημα αυτό έχουν δικαίωμα να συμμετέχουν όλα τα Σωματεία– Μέλη της Ένωσης που

       διατηρούν τμήμα ΑΝΔΡΩΝ, και πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3.1 της ΓΕΝΙΚΗΣ

       ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023-2024.  Δικαίωμα συμμετοχής στα

       πρωταθλήματα έχει κάθε σωματείο που ανήκει στη δύναμη της ΕΚΑΣΑΜΑΘ και που φέρει την

       Ειδική Αθλητική Αναγνώριση καθώς και την αντίστοιχη εγγραφή του στο ΜΗΤΡΩΟ της Γενικής

       Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ .

       Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές

       διοργανώσεις, διέπεται από τους εκάστοτε Νόμους ή Υπουργικές Αποφάσεις.

      Επίσης έχουν δικαίωμα συμμετοχής  και οι ομάδες ΝΕΩΝ U23  ( 2001 και νεότεροι ) και ΟΜΑΔΕΣ

      ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ( 2001 και νεότεροι )  όπως ορίζουν τα άρθρα  14 και 15  της  Γενικής

      Προκήρυξης Πρωταθλημάτων  2023 – 2024 της ΕΟΚ.

1.2. ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΟΜΙΛΩΝ
Τα Σωματεία θα χωριστούν σε δύο Ομίλους. Η κατάρτιση των ομίλων θα γίνει με γεωγραφικά κριτήρια.

1.3.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

      Οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των αγωνιζομένων Σωματείων καθορίζονται με τις διατάξεις των Κανονισμών της Ε.Ο.Κ., της Γενικής Προκήρυξης της Ε.Ο.Κ. περιόδου 2023-2024 της παρούσης καθώς και των Προκηρύξεων αντίστοιχων πρωταθλημάτων ΕΚΑΣΑΜΑΘ 2023 – 2024.

      Tα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ συμμετέχουν υποχρεωτικά  σε  ένα  τουλάχιστον από τα  πρωταθλήματα  Παίδων  ή  Εφήβων. Σε  περίπτωση  μη  συμμετοχής   επιβάλλεται  ποινή  αφαίρεσης  ΔΥΟ  (2) βαθμών  για  την  τρέχουσα αγωνιστική περίοδο.

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΩΤ/ΤΟΣ – ΚΛΗΡΩΣΗ ΑΓΩΝΩΝ

2.1.Οι δηλώσεις συμμετοχής των Σωματείων πρέπει να υποβληθούν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το αργότερο μέχρι 02 Αυγούστου 2003 και σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται δεκτή και με αποστολή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

 Το Πρωτάθλημα θα αρχίσει  30/09/2023 ανάλογα με τον αριθμό των σωματείων που θα  δηλώσουν   συμμετοχή χωρίς η ημερομηνία να είναι δεσμευτική.

    2.2. Η κλήρωση των αγώνων θα γίνει στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ (Βενιζέλου 44, Κομοτηνή), την        

          ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 04/08/2023 ώρα 17:30, διαδικτυακά, μέσω zoom .

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

3.1.Τα σωματεία που θα δηλώσουν συμμετοχή  θα χωριστούν σε δύο ομίλους με γεωγραφικά κριτήρια. Αν  ο αριθμός των σωματείων είναι μονός ο όμιλος της αγωνιστικής περιόδου  2023 – 2024  που  θα  έχει  την  ομάδα  παραπάνω θα καθοριστεί με κλήρωση.  Αν  οι  ομάδες της  ίδιας  πόλης  πρέπει  να  χωριστούν  για  να  συμπληρώσουν  τους  ομίλους  αυτό  θα  γίνει  μετά  από  κλήρωση.

3.1.1 Α ΦΑΣΗ

Τα Σωματεία κάθε ομίλου θα δώσουν διπλούς αγώνες μεταξύ τους.

3.1.2 Β ΦΑΣΗ - ΗΜΙΤΕΛΙΚΗ

Τα 4 πρώτα Σωματεία του Α ομίλου (Α1,Α2,Α3,Α4) και τα 4 πρώτα Σωματεία του Β ομίλου (Β1, Β2, Β3,Β4)  αγωνίζονται ως  εξής :

Ο  Α1 αγωνίζεται  με  τον  Β4  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ1.

Ο  Α2 αγωνίζεται  με  τον  Β3  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Α2 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Α2 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ2.

Ο  Α3 αγωνίζεται  με  τον  Β2  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Β2 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β2 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ3.

Ο  Α4 αγωνίζεται  με  τον  Β1  μέχρι  κάποιο  σωματείο   να  σημειώσει  δύο  νίκες με  πλεονέκτημα  έδρας  του  Β1 ( πρώτο  παιχνίδι της  σειράς  στην  έδρα  του  Β1 ) ο  νικητής  είναι  ο  Γ4.

3.1.3 Γ ΦΑΣΗ  -  ΤΕΛΙΚΗ

Οι  νικητές  της  Β  Φάσης συγκροτούν  έναν ενιαίο όμιλο  των  τεσσάρων  ομάδων χωρίς να

      μεταφέρονται  αποτελέσματα αγώνων  της  Α  και  Β  φάσης.  Μετά από κλήρωση τα Σωματεία θα δώσουν από έναν αγώνα στην έδρα τους με κάθε μία από τις ομάδες του ενιαίου ομίλου. Ο  πρώτος  της βαθμολογίας του ενιαίου ομίλου ανακηρύσσεται πρωταθλητής  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  για   την  αγωνιστική  περίοδο  2023 – 2024.

  Οι αγώνες του Πρωταθλήματος θα γίνονται ΣΑΒΒΑΤΟ ή ΚΥΡΙΑΚΗ ή άλλη μέρα της

  εβδομάδας ,ανάλογα με τις υποχρεώσεις των Γυμναστηρίων και δεν επηρεάζονται εάν

  συμπίπτουν την ίδια ημέρα αγώνες άλλων τμημάτων (εφήβων ή παίδων).

 3.2 Το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ μετά από εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλημάτων διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του τρόπου διεξαγωγής του ανωτέρω πρωταθλήματος, εφόσον κριθεί σκόπιμο μετά τον αριθμό δηλώσεων συμμετοχής των σωματείων.

ΑΡΘΡΟ 4: ΑΝΑΒΟΛΗ ΑΓΩΝΩΝ

  Αναβολή αγώνων είναι δυνατή μόνον σε περίπτωση που τούτο προβλέπεται από τον Γενικό Κανονισμό Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της ΕΟΚ.

Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση που η αναβολή οφείλεται σε υπαιτιότητα σωματείου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά ακαταλληλότητα γηπέδου, αντικατάσταση της μπασκέτας κλπ), όλα τα έξοδα της αναβολής βαρύνουν αποκλειστικώς το υπαίτιο σωματείο.

Η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) επιλαμβάνεται των ως άνω περιπτώσεων και καταλογίζει με απόφασή της τα έξοδα στο υπαίτιο σωματείο.

Αγώνες  που  αναβάλλονται μετά  από  απόφαση  της  ΕΠ  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  διεξάγονται  εντός  της  επόμενης  εβδομάδας  και  πάντως  πριν  την  διεξαγωγή  της  επόμενης  αγωνιστικής  του  προγράμματος. Αίτημα που κατατίθεται για αναβολή αγώνα με τη σύμφωνη γνώμη και των δύο εμπλεκομένων σωματείων δεν προϋποθέτει την αυτοδίκαιη αναβολή του και εναπόκειται στην κρίση της ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Σε περίπτωση που γίνει δεκτό το αίτημα αναβολής του αγώνα το παιχνίδι θα διεξαχθεί πριν τη διεξαγωγή της επόμενης αγωνιστικής με απόφαση της ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ χωρίς να απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των δύο σωματείων.

Αίτημα αναβολής αγώνα λόγω υποχρεώσεων προπονητή τμήματος σε άλλο αγώνα της ίδιας ή άλλης ομάδας δεν θα γίνεται δεκτό.  

ΑΡΘΡΟ 5:  ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ – ΚΑΤΑΤΑΞΗ – ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ ΟΜΑΔΩΝ

Οι διαγωνιζόμενες ομάδες βαθμολογούνται, σύμφωνα με το άρθρο 13  του Γενικού Κανονισμού Οργάνωσης και Διεξαγωγής Διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ. (με δύο (2) βαθμούς σε περίπτωση νίκης με ένα (1) βαθμό σε περίπτωση ήττας και μηδέν (0) βαθμούς για αγώνα που χάθηκε από υπαιτιότητα).

Για την κατάταξη ισχύει το άρθρο 14, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 36 του Γενικού Κανονισμού οργάνωσης και διεξαγωγής διοργανώσεων της ΕΟΚ.

5.1. ΙΣΟΒΑΘΜΙΑ

5.1.1. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι δύο (2), τότε λαμβάνονται υπόψη οι βαθμοί από τους μεταξύ τους αγώνες (νίκες – ήττες – μηδενισμοί).

Αν οι ομάδες έχουν το ίδιο σύνολο βαθμών, τότε λαμβάνεται υπόψη η  διαφορά  πόντων 

στους μεταξύ τους αγώνες.

5.1.2. Αν συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων  ( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όμιλο που συμμετείχαν.

5.1.3. Αν οι ομάδες που ισοβαθμούν είναι περισσότερες από δύο (2), τότε καταρτίζεται βαθμολογικός πίνακας με τους βαθμούς που συγκέντρωσαν, οι ομάδες που ισοβαθμούν, στους μεταξύ τους αγώνες και με βάση τον πίνακα αυτό γίνεται η μεταξύ τους κατάταξη.

5.1.4. Αν όμως από τον παραπάνω πίνακα προκύψει νέα ισοβαθμία, τότε για τις ομάδες που συνεχίζουν να ισοβαθμούν, λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average ) στους μεταξύ τους αγώνες.

5.1.5. Αν παρά ταύτα συνεχίζεται η ισοβαθμία, τότε λαμβάνεται υπόψη ο συντελεστής πόντων( goal average ) σε όλους τους αγώνες τους στον Όμιλο που συμμετείχαν.

5.1.6. Σε περίπτωση πολλαπλής ισοβαθμίας και αφού μετά την εφαρμογή των παραπάνω κριτηρίων η ισοβαθμία περιοριστεί μόνο σε δύο (2) ομάδες, τότε αυτόματα εφαρμόζεται η διαδικασία των παραγράφων 5.1.1 και 5.1.2.

5.1.7. Αν η ισοβαθμία αφορά περισσότερες των δύο ομάδων, τότε επαναλαμβάνεται η διαδικασία της παραγράφου 5.1.3.

Ο ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΠΟΝΤΩΝ (GOAL AVERAGE ) ΥΠΟΛΟΓΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΠΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΟΜΑΔΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΟΝΤΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΧΘΗΚΕ.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με το Άρθρο 23 – Παρ. β , του πειθαρχικού κανονισμού της ΕΟΚ, τα αποτελέσματα των αγώνων που έδωσε ομάδα που υποβιβάστηκε, λόγω μη προσέλευσης σε δύο (2) αγώνες ή αποχώρησης από τη συνέχεια του πρωταθλήματος, εφόσον συνέβη  πριν από  την  συμπλήρωση  του  Α΄ Γύρου  του  οικείου  Πρωταθλήματος  δεν  λαμβάνονται  υπόψη  στην  διαμόρφωση  του  γενικού βαθμολογικού πίνακα της  περιόδου. Αντιθέτως εφόσον η  αποχώρηση συντελεστεί κατά  την  διάρκεια του Β΄ Γύρου τα αποτελέσματα των αγώνων του πρώτου Γύρου παραμένουν ισχυρά και λαμβάνονται υπόψη στη διαμόρφωση του γενικού βαθμολογικού πίνακα της περιόδου. Οι εναπομείναντες αγώνες της ομάδας αυτής μέχρι την λήξη του Πρωταθλήματος θεωρούνται ότι διεξήχθησαν και κατακυρώνονται υπέρ των αντιπάλων ομάδων με αποτέλεσμα 20-0

Η ανωτέρα ρύθμιση εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που ομάδες δεν προσήλθαν να αγωνισθούν ή τιμωρήθηκαν με μηδενισμό σε δύο (2) αγώνες τηρουμένης της κατά τα άνω διάκρισης του χρονικού σημείου κατά το οποίο συντελέσθηκαν οι παραβάσεις.

Πριν την οριστική επικύρωση της βαθμολογίας η ΕΠ/ΕΚΑΣΑΜΑΘ λαμβάνει υπόψη της και ενεργεί, σε περίπτωση που έχει υπάρξει αποχώρηση ομάδας κατά τη διάρκεια αγώνα ,προκειμένου να ελεγχθούν πιθανές ισοβαθμίες ή goal average με μία ή περισσότερες ομάδες και να γίνει η κατάταξη αυτής.

5.2.: AΝΟΔΟΣ

Η ομάδα που θα καταλάβει την πρώτη (1η) θέση στην τελική βαθμολογική κατάταξη της  Γ  φάσης, αναδεικνύεται Πρωταθλήτρια ομάδα  κατηγορίας ΑΝΔΡΩΝ και ανέρχεται στην Γ Εθνική κατηγορία σύμφωνα με τη σχετική Προκήρυξη της Ε.Ο.Κ.

ΑΡΘΡΟ 6:ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΘΛΗΤΕΣ

Στα Πρωταθλήματα δικαιούνται να πάρουν μέρος αθλητές  που πληρούν   τους όρους των κανονισμών της Ε.Ο.Κ. και του ισχύοντος αθλητικού νόμου.

Τα Σωματεία που θα πάρουν μέρος στο Πρωτάθλημα Ανδρών ΕΚΑΣΑΜΑΘ, δεν έχουν δικαίωμα να περιλαμβάνουν στην 12άδα περισσότερους από πέντε (5) παίκτες τριάντα ετών και άνω (γεννηθέντες μέχρι και το 1994 και μεγαλύτεροι).Επίσης οι  ομάδες  θα  πρέπει, χωρίς να είναι  υποχρεωτική η συμμετοχή τους στον αγώνα, να συμπεριλάβουν στην 12άδα ΤΕΣΣΕΡΙΣ (4) παίκτες γεννηθέντες το 2003 και νεότεροι .

    Οι  θέσεις των μικρότερων ηλικιακά παικτών, αν αυτοί δεν υπάρχουν, μένουν κενές. 

Οι  ηλικίες των αθλητών πρέπει υποχρεωτικά να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα από τη γραμματεία επίσημη ή μη και να ελέγχονται από τους διαιτητές ως προς την αναγραφή τους.

Σε περίπτωση αναφοράς προς την ΕΚΑΣΑΜΑΘ (εκτός ενστάσεως) της μη τήρησης των παραπάνω η υπόθεση θα ελέγχεται αυτεπάγγελτα.

Για όλα τα παραπάνω υπεύθυνη είναι η επίσημα ορισμένη γραμματεία και όπου δεν έχει οριστεί από την Ένωση γραμματεία ,οι διαιτητές του αγώνα.

Επίσης  οι ομάδες  ΝΕΩΝ  και οι ομάδες ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν  μόνο αθλητές  U23  δηλαδή  γεννημένους  το  2001  και  νεότερους.

ΑΡΘΡΟ 7:ΓΗΠΕΔΑ ΑΓΩΝΩΝ

Κάθε Σωματείο υποχρεούται να δηλώσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, επίσης υποχρεούται  να  δηλώσει και εφεδρικό γήπεδο, τα οποία πρέπει να έχουν την άδεια λειτουργίας με  απόφαση του Γενικού Γραμματέα  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Τα σωματεία  πρέπει  μαζί  με  τη  δήλωση  συμμετοχής  να  υποβάλλουν  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  και  το  έγγραφο, με το οποίο του παραχωρήθηκε  το  κλειστό  γήπεδο  που  προτείνουν  σαν  έδρα.  Επίσης , να  αποστείλουν στην ΕΚΑΣΑΜΑΘ το έγγραφο με την απόφαση του Γενικού  Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης για την άδεια λειτουργίας του κλειστού γηπέδου  που θα χρησιμοποιήσουν σαν έδρα.

ΚΑΜΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΔΕΚΤΗ ΕΑΝ ΔΕΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΓΓΡΑΦΑ(ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ & ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Εάν  κάποιο Σωματείο αδυνατεί να εξασφαλίσει κλειστό γήπεδο, σαν έδρα του, οι  αγώνες του θα τελούνται σε γήπεδα που θα ορίζονται από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Ειδικότερα  τα  Σωματεία  εκείνα  που  η  πόλη – έδρα  τους  δεν  διαθέτει  κλειστό  γήπεδο  με  τις  παραπάνω προϋποθέσεις ,είναι  υποχρεωμένα  να  δηλώσουν, σαν  έδρα  τους,  κλειστό  γήπεδο, που  βρίσκεται  στην  πλησιέστερη  πόλη  και  στο  οποίο  θα διεξάγονται  οι  αγώνες  τους.

Η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  έχει  το  δικαίωμα  στα  γήπεδα  που  θα  δηλώσουν  τα  Σωματεία,  να  προσθέσει και  άλλα  που  πληρούν  τους  όρους  διεξαγωγής  των  αγώνων του  Πρωταθλήματος  και  στα  οποία  θα  ορίζονται  και  θα  τελούνται  αγώνες  Σωματείων,  που  για  διάφορους  λόγους  δεν  μπορούν  να  χρησιμοποιήσουν  το  γήπεδο  -  έδρα  τους.

Στις  περιπτώσεις  που  είναι  αδύνατη  η  τέλεση  αγώνα  σε  γήπεδο  που  έχει  αρχικά  οριστεί  και  αφού  τούτο  γνωστοποιηθεί  έγκαιρα  στην  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  από  το  γηπεδούχο  Σωματείο,  ο  αγώνας  μπορεί  να  διεξαχθεί,  με  απόφαση  της  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  στο  ίδιο  γήπεδο  είτε  την  προηγούμενη,  είτε  την  επόμενη  μέρα  του  αγώνα.

Εφόσον  δε  τούτο  είναι  αδύνατο,  ο  αγώνας  θα  τελείται  την  αρχικά  ορισθείσα  ημέρα,  στο  εφεδρικό  γήπεδο,  που  έχει  δηλώσει  το  Σωματείο.

Εάν  κι  εκεί  δεν  είναι  δυνατή  η  τέλεση  του  αγώνα,  τότε  η  ΕΚΑΣΑΜΑΘ  ορίζει  το  γήπεδο,  την  ημέρα  και  την  ώρα  διεξαγωγής  του  αγώνα.

ΑΡΘΡΟ 8:ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ – ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΙ – ΚΡΙΤΕΣ

Οι διαιτητές, οι γυμνασίαρχοι και οι κριτές (γραμματεία) των αγώνων ορίζονται από την Κ.Ε.Δ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Όπου δεν ορίζονται από την Ένωση επίσημοι κριτές – γραμματεία, η ευθύνη για κάλυψη του αγώνα με άτομα που θα εκτελούν χρέη γραμματείας, βαρύνει το γηπεδούχο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 9:ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΕΦΕΣΕΙΣ

Οι ενστάσεις υποβάλλονται σύμφωνα με όσα ορίζει ο Κανονισμός της ΕΟΚ, πρέπει δε να βεβαιωθούν με έγγραφο μέσα σε 48 ώρες από την τέλεση του αγώνα και να συνοδεύονται από παράβολο 150,00 €.

Οι ενστάσεις που αναφέρονται σε περιπτώσεις κακής εφαρμογής Κανονισμών Παιδιάς, εκδικάζονται από τα προβλεπόμενα στον ισχύοντα Κανονισμό Διαιτησίας Όργανα Α & Β βαθμού.

Οι υπόλοιπες ενστάσεις εκδικάζονται από την Επιτροπή Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Πρωταθλημάτων της ΕΚΑΣΑΜΑΘ προσβάλλονται με προσφυγή

ενώπιον του Α.Σ.Ε.Α.Δ.

Τα Σωματεία που μετέχουν στα Πρωταθλήματα και στο Κύπελλο καθώς και οι αθλητές τους, συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση των κάθε φύσης διαφορών που θα προκύψουν μεταξύ τους και που έχουν σχέση με την εφαρμογή, ερμηνεία των Νόμων που ισχύουν, των καταστατικών, των Κανονισμών και των Προκηρύξεων της ΕΟΚ και της ΕΚΑΣΑΜΑθ (με βάση τους οποίους διεξάγεται το Κύπελλο ΕΚΑΣΑΜΑΘ Ανδρών και που αποτελούν σύμβαση μεταξύ ΕΟΚ & ΕΚΑΣΑΜΑΘ, Σωματείων και αθλητών) μόνο τα Διοικητικά όργανα που προβλέπονται από τις διατάξεις αυτές, απαγορευμένης ρητώς κάθε προσφυγής στα Πολιτικά Δικαστήρια.

ΑΡΘΡΟ 10:ΠΑΡΑΠΤΩΜΑΤΑ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ

    10.1 Κυρώσεις από παραίτηση - μή προσέλευση σε αγώνα

       Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο δηλώσει συμμετοχή στο Πρωτάθλημα και υποβάλει παραίτηση μετά την κλήρωση των αγώνων, αφαιρούνται τέσσερεις (4) βαθμοί από το  πρωτάθλημα που θα συμμετέχει το υπαίτιο Σωματείο την επόμενη περίοδο (2024-25 ή μεταγενέστερη).

       Αν  μία  ομάδα  λάβει  ένα  μηδενισμό λόγω  μη  προσέλευσης σε ένα αγώνα τιμωρείται,  εκτός του μηδενισμού στον συγκεκριμένο αγώνα, και με  ποινή  ενός (1) βαθμού  για  την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο. Η  ποινή  ισχύει  για  τη  φάση  Α , ενώ για τις φάσεις   Β και Γ φάση η ποινή είναι αποκλεισμός για το τρέχον πρωτάθλημα και δύο βαθμοί για την επόμενη αγωνιστική περίοδο ( 2024 – 2025 ή μεταγενέστερη).

      Αν μία ομάδα λάβει δεύτερο μηδενισμό λόγω μη προσέλευσης σε αγώνα τιμωρείται με αποκλεισμό  από  τη συνέχεια του πρωταθλήματος  και  ποινή  τεσσάρων (4) βαθμών από το αντίστοιχο πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου ( 2024 – 2025 ή μεταγενέστερη).

10.2 Κυρώσεις λόγω αποχώρησης από αγώνα
      Σε περίπτωση που σωματείο αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνα στην Α   ΦΑΣΗ του πρωταθλήματος ,μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα και επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης ενός(1)  βαθμού από τον τρέχον πρωτάθλημα και ενός(1) βαθμού από αυτό της επόμενης αγωνιστικής περιόδου.

     Σε περίπτωση που σωματείο αποχωρήσει κατά τη διάρκεια αγώνα της Β και Γ του πρωταθλήματος ,αποκλείεται από τη συνέχεια του πρωταθλήματος και  επιβάλλεται ποινή αφαίρεσης τεσσάρων (4)  βαθμών από το πρωτάθλημα  της επόμενης αγωνιστικής περιόδου ( 2024 – 2025 ή μεταγενέστερη).

΄Οταν τα πρωταθλήματα διεξάγονται σε μία ΦΑΣΗ αυτή θεωρείται ΤΕΛΙΚΗ και ισχύουν οι αντίστοιχες κυρώσεις.

10.3.Κυρώσεις από κακή συμμετοχή

Σε περίπτωση που Σωματείο χρησιμοποιήσει σε αγώνα αθλητές κατά παράβαση του άρθρου 6 της παρούσης Προκήρυξης στο Πρωτάθλημα, μηδενίζεται στο συγκεκριμένο αγώνα. Η επιβολή κυρώσεων θα εξετάζεται από τη Επιτροπή Πρωταθλημάτων κατόπιν ένστασης της αντιπάλου ομάδας ή και αυτεπάγγελτα χωρίς χρονικό περιορισμό.

Σε υποτροπή το υπαίτιο σωματείο αποκλείεται από το πρωτάθλημα της περιόδου και αφαιρούνται τέσσερεις (4) βαθμοί από το πρωτάθλημα της επόμενης περιόδου ( 2023-24  ή μεταγενέστερη).

10.4.Κυρώσεις από πλαστοπροσωπία

Σε περίπτωση πλαστοπροσωπίας ισχύουν οι κυρώσεις του Αθλητικού Νόμου και του κανονισμού της ΕΟΚ 

10.5 Δικαίωμα επιβολής κυρώσεων

Η Ένωση, ως Διοργανώτρια Αρχή των Πρωταθλημάτων της, έχει το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις για πλαστοπροσωπία  σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού της ΕΟΚ.

       Οι ποινές που αφορούν στα επόμενα πρωταθλήματα έχουν ισχύ για περίοδο τριών αγωνιστικών περιόδων και εφαρμόζονται ακόμα και σε πιθανή συγχώνευση με άλλο σωματείο.

ΑΡΘΡΟ 11: ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ

Υπενθυμίζονται στα Σωματεία οι διατάξεις του Κανονισμού Προπονητών Καλαθοσφαίρισης (ΝΟΜΟΣ 2725/99 ΑΡΘΡΟ 31 & ΥΠΟΥΡΓ. ΑΠΟΦ. 11671/05).

ΑΡΘΡΟ 12: ΙΑΤΡΟΙ ΑΓΩΝΩΝ

Η ιατρική κάλυψη των αγώνων είναι υποχρεωτική και αποκλειστική ευθύνη του γηπεδούχου Σωματείου. 

Ο έλεγχος των  στοιχείων  και  η  αναγραφή  τους  στο  φύλλο  αγώνα  είναι  αποκλειστική  ευθύνη  των  διαιτητών  του  αγώνα.

Τα γηπεδούχα σωματεία είναι υποχρεωμένα να έχουν για την διεξαγωγή κάθε  αγώνα τους είτε γιατρό, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένο προσωπικό στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό ή άλλο πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας,με  την  αναγραφή  υποχρεωτικά των στοιχείων ( ονοματεπώνυμο  και  Αριθμού  Μητρώου). Σε περίπτωση απουσίας των παραπάνω από το γήπεδο έως και 30 λεπτά μετά την προκαθορισμένη έναρξη του αγώνα, στην Α ΦΑΣΗ των πρωταθλημάτων, ο αγώνας θα αναβάλλεται, και θα ορίζεται εκ νέου σε σύντομο χρονικό διάστημα από την αρμόδια Επιτροπή Πρωταθλημάτων. Στο γηπεδούχο (υπαίτιο) σωματείο θα επιβάλλεται , με απόφαση του ΔΣ της Ένωσης , πρόστιμο  300  ευρώ  , το οποίο θα καταβάλλεται στο ταμείο της Ένωσης , πριν την τέλεση του αναβληθέντος παιχνιδιού, άλλως το σωματείο θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Εφόσον υπάρχει μετακίνηση ομάδας από άλλη πόλη και αναβληθεί  λόγω απουσίας είτε γιατρού, είτε διασώστη, είτε πιστοποιημένου προσωπικού στις πρώτες βοήθειες από το ΕΚΑΒ, τον Ερυθρό Σταυρό  ή άλλο πιστοποιημένο φορέα του Υπουργείου Υγείας, τα έξοδα μετακίνησης του φιλοξενούμενου βαραίνουν το υπαίτιο σωματείο.  Το αντίτιμο θα το καταθέτουν στην  Ένωση  προκειμένου να αποδοθεί στο σωματείο, πριν την επανάληψη του παιχνιδιού, άλλως θα μηδενίζεται για τον συγκεκριμένο αγώνα. Το ποσό μετακίνησης θα προσδιορίζεται από την  Ένωση .

Από την Β ΦΑΣΗ και μετά των πρωταθλημάτων ισχύουν όλα τα παραπάνω του άρθρου 12 με την διαφορά ότι ο αγώνας κατοχυρώνεται υπέρ του φιλοξενημένου και ο υπαίτιος γηπεδούχος μηδενίζεται.

ΑΡΘΡΟ 13:ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Κάθε Σωματείο θα πρέπει να καταβάλει παράβολο συμμετοχής 150 ευρώ για να γίνει δεκτή η δήλωση συμμετοχής του στο Πρωτάθλημα Ανδρών 2023-2024. 

Τα σωματεία που συμμετέχουν σε κάθε αγώνα του Πρωταθλήματος Ανδρών, υποχρεούνται να καταβάλουν από κοινού την αποζημίωση, τα οδοιπορικά των διαιτητών, κριτών, γυμνασίαρχου.( 50% ο γηπεδούχος και 50% ο φιλοξενούμενος) Την αποζημίωση ιατρού καταβάλει  το  γηπεδούχο σωματείο.

 

Το ύψος των αποζημιώσεων θα καθοριστούν με απόφαση για τους αγώνες πρωταθλήματος και κυπέλλου Ανδρών από την ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

ΑΡΘΡΟ  14: ΑΔΕΙΑ  ΑΓΩΝΑ

 Τα  γηπεδούχα σωματεία  είναι  υποχρεωμένα  να  προσκομίζουν  και  να  επιδεικνύουν την  ΑΔΕΙΑ ΤΕΛΕΣΗΣ ΑΓΩΝΑ  ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ  που  εκδίδει  η  οικεία  Περιφερειακή  Ενότητα.  Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή  ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί.

ΑΡΘΡΟ  15: ΜΠΑΛΕΣ  ΑΓΩΝΑ

 Για  την  αγωνιστική  περίοδο  2023 – 2024  όλα τα  σωματεία   της ΕΚΑΣΑΜΑΘ  θα  λάβουν  την  χορηγία  της  εταιρείας MOLTEN και  θα  χρησιμοποιήσουν  στους  αγώνες  και  στις  προπονήσεις  τους  αποκλειστικά  μπάλες  MOLTEN.  Το  γηπεδούχο  σωματείο είναι  υποχρεωμένο  να  προμηθεύσει  την  φιλοξενούμενη  ομάδα  με  τρεις (3)  τουλάχιστον μπάλες  MOLTEN  εσωτερικού  χώρου  για  την  προθέρμανση  των  αθλητών. Το  Γηπεδούχο Σωματείο  που  δεν  τηρήσει  τα  παραπάνω  αναφερόμενα  θα  δέχεται  ποινή  αφαίρεσης  ενός (1)  βαθμού  την  πρώτη  φορά  και  δύο (2)  βαθμούς  για  κάθε  επόμενη. 
Υπεύθυνοι  για  τον  έλεγχο  είναι  οι  διαιτητές  του  αγώνα  ή   ο  γυμνασίαρχος  αν  έχει  οριστεί. Επίσης  αποδεικτικά  στοιχεία  για  την  παράβαση  του  άρθρου  9.2.3 της Γενικής Προκήρυξης 2023-2024 αποτελούν  η  αναφορά  των  διαιτητών  ή  του  γυμνασίαρχου  αν  έχει  οριστεί,  αναφορά της φιλοξενούμενης ομάδας, αναφορά της εταιρείας που προμηθεύει τις μπάλες . Αποδεικτικά στοιχεία αποτελούν όλα τα νόμιμα μέσα όπως πχ βίντεο του αγώνα, φωτογραφίες κλπ.

ΑΡΘΡΟ  16 :ΕΠΑΘΛΑ

Στο Σωματείο που θα κατακτήσει πρωτάθλημα Ανδρών θα απονεμηθεί κύπελλο, στους δε αθλητές του αναμνηστικά μετάλλια.  Σε αυτές που θα καταλάβουν την δεύτερη και Τρίτη θέση  μετάλλια.

ΑΡΘΡΟ  17: ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ COVID-19

Τα σωματεία με αποκλειστική τους ευθύνη υποχρεούνται να τηρούν όλα τα μέτρα  προστασίας κατά  COVID-19 , σύμφωνα με τη Νομοθεσία ή τις εκάστοτε Υπουργικές αποφάσεις.
Το ίδιο ισχύει για όλους τους εμπλεκόμενους στη διεξαγωγή ενός αγώνα όπως διαιτητές, κριτές γυμνασίαρχους.

Επίσης τα γηπεδούχα σωματεία είναι υπεύθυνα για την τήρηση των μέτρων που θα προβλέπονται σχετικά με την είσοδο και τον αριθμό των φιλάθλων.

Εάν προβλέπεται να ορίζεται υπεύθυνος, εκ μέρους της γηπεδούχου ομάδας για την τήρηση και την ευθύνη των μέτρων, η ομάδα υποχρεούται να κοινοποιήσει πλήρη στοιχεία του υπευθύνου καθώς και υπεύθυνη δήλωση αυτού, ότι έχει λάβει γνώση του ορισμού αυτού και περί αποδοχής του ορισμού του, θεωρημένη με το γνήσιο της υπογραφής, δύο (2) ημέρες πριν την τέλεση κάθε αγώνα.

Σε περίπτωση που δεν σταλεί νέα ενημέρωση προς την ΕΚΑΣΑΜΑΘ περί ορισμού υπευθύνου, θεωρείται ότι παραμένει ο αρχικά ορισθείς.             

ΑΡΘΡΟ 18 :ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΩΤΕΡΑΣ ΒΙΑΣ (ΠΑΝΔΗΜΙΑ, ΕΠΙΔΗΜΙΑ ΚΛΠ.)

Σε περιπτώσεις αιτημάτων αναβολής των σωματείων για λόγους ανωτέρας βίας,  συνεπεία, ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, πανδημίας ή επιδημίας, η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) δύναται να ζητάει κατά τη διακριτική της ευχέρεια από τα σωματεία,  όλα τα έγγραφα που κρίνει ότι δύνανται να δικαιολογούν πλήρως το τυχόν υποβληθέν προς αυτή αίτημα  για αναβολή ή ματαίωση του αγώνα. Επίσης  η Επιτροπή Διοργανώσεων (Πρωταθλημάτων & Κυπέλλου) έχει το δικαίωμα να  ορίζει για το θέμα της απόδειξης του λόγου της αναβολής, άλλη διαδικασία με ανεξάρτητους φορείς, ώστε να επιβεβαιώνει πλήρως το αίτημα εκάστου σωματείου.

ΑΡΘΡΟ  19 :ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ 

Ο Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΟΚ, εφαρμόζεται σε όλα τα μέλη, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, της Ομοσπονδίας, κάθε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα και παράγοντα του αθλήματος της Καλαθοσφαίρισης, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, και συγκεκριμένα:

(α) Στον Πρόεδρο και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, σε όλο το προσωπικό αυτής, στα μέλη των οργάνων της (λ.χ. Επιτροπές) και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη αυτής.

(β) Στις Καλαθοσφαιρικές Ανώνυμες Εταιρείες, τα Τμήμα Αμειβομένων Καλαθοσφαιριστών (Τ.Α.Κ.), εφόσον υπάρχουν, τα αθλητικά σωματεία, τους Προέδρους και τα μέλη Διοίκησης αυτών, τους αθλητές και το προσωπικό τους καθώς και σε κάθε εξωτερικό συνεργάτη τους.

(γ) Στις αθλήτριες και τους αθλητές Καλαθοσφαίρισης, που συμμετέχουν στην οργανωμένη Καλαθοσφαίριση, τόσο σε αγωνιστικές όσο και σε εξωαγωνιστικές δραστηριότητες.

(δ) Σε όλους τους αξιωματούχους και τους παράγοντες της Ομοσπονδίας,  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, στους διαιτητές, τους προπονητές, το τεχνικό και αθλητικό προσωπικό υποστήριξης, τα επίτιμα μέλη και γενικότερα στους αξιωματούχους ομάδας (τυπικά και εν τοις πράγμασι) και αξιωματούχους αγώνα, ως επίσης και οποιουδήποτε άλλου προσώπου, το οποίο με την άδεια ή όχι του  διαιτητή του αγώνα ευρίσκεται στον αγωνιστικό χώρο ή έχει διοριστεί από οποιαδήποτε από τις διαγωνιζόμενες ομάδες ή την Ε.Ο.Κ. και ανέλαβε συγκεκριμένη ευθύνη σε σχέση με τον αγώνα ή την διοργάνωση.

(ε) Στους Διαμεσολαβητές και σε τρίτα σχετιζόμενα πρόσωπα

(στ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που οργανώνει ή συμμετέχει με οποιονδήποτε τρόπο στη διοργάνωση αθλητικών διοργανώσεων της Ε.Ο.Κ.  ή άλλης εξουσιοδοτημένης από αυτή διοργανώτριας αρχής.

(ζ) Σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που με πράξεις ή παραλείψεις του, προσβάλλει το κύρος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης (Ε.Ο.Κ.), δυσφημώντας το άθλημα της καλαθοσφαίρισης με οποιονδήποτε τρόπο. 

Σε περιπτώσεις παράβασης  του Κώδικα Δεοντολογίας εφαρμόζεται ο πειθαρχικός κανονισμός της ΕΟΚ.

ΑΡΘΡΟ 20 : ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται από την παρούσα Προκήρυξη καθώς και από τις Ειδικές Προκηρύξεις και δεν προβλέπεται στους Κανονισμούς της ΕΟΚ καθώς επίσης για την αποσαφήνιση και συμπλήρωση ασαφειών και κενών που τυχόν  εμφανισθούν κατά την εφαρμογή των διατάξεών τους, η αρμοδιότητα ρύθμισής τους ανήκει στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΑΣΑΜΑΘ, είτε αυτεπάγγελτα είτε μετά από σχετική εισήγηση της Επιτροπής Πρωταθλήματος.

Διευκρινίζεται ότι οι έκτακτες συνθήκες συνεπεία της πανδημίας του COVID 19, λογίζονται ότι αποτελούν λόγους που μπορεί να αποκλείουν την εφαρμογή ή να επιβάλλουν την προσαρμοσμένη εφαρμογή ορισμένων διατάξεων της παρούσας  Προκήρυξης, με απόφαση που θα λαμβάνεται από το ΔΣ της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

Η ΕΚΑΣΑΜΑΘ διατηρεί το δικαίωμα ονοματοδοσίας των Πρωταθλημάτων που διεξάγει για το σύνολο τους, ή για επιμέρους ονοματοδοσία. 

ΑΡΘΡΟ  21 :ΓΕΝΙΚΑ

Κάθε σωματείο υποχρεούται να προσκομίσει στην Ένωση την Ειδική Αθλητική Αναγνώριση και την αντίστοιχη εγγραφή του στο ΜΗΤΡΩΟ της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, σύμφωνα με τον ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΝΟΜΟ για τη συμμετοχή του στις αγωνιστικές δραστηριότητες 2023-2024.
Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο της Γ.Γ.Α. ως προϋπόθεση συμμετοχής σε αθλητικές διοργανώσεις, διέπεται από τους εκάστοτε Νόμους ή Υπουργικές Αποφάσεις.

Το γηπεδούχο Σωματείο υποχρεούται να παρέχει κάθε διευκόλυνση στον αντίπαλό του (φιλοξενούμενο) για τη μαγνητοσκόπηση του αγώνα μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Για κάθε θέμα που θα προκύψει κατά την διεξαγωγή των πρωταθλημάτων και που δεν προβλέπεται από τους Κανονισμούς της ΕΟΚ, τις Γενικές Προκηρύξεις ΕΟΚ και ΕΚΑΣΑΜΑΘ, καθώς και για κάθε ασάφεια που χρήζει διευκρίνισης, αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΚΑΣΑΜΑΘ.

                                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

                             ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΡΑΣ                                                             ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ