Αρχική Σελίδα 
 Τρέχοντα Πρωταθλήματα 
 Επικοινωνία
 
 
 

Αρχική Σελίδα
Ορισμοί27-10-2016
Ορισμοί Διαιτητών 29,30 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί27-10-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 29,30 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί26-10-2016
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 29,30 ΟΚΤ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

29/10/16

30/10/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΤΣΕΧΕΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

 

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝ.

ΝΑΙ

 

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

 

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΝΑΣΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΑΚΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
Ορισμοί21-10-2016
Ορισμοί Διαιτητών 22,23 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί20-10-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 22,23 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί19-10-2016
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 22,23 ΟΚΤ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

22/10/16

23/10/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

NAI

NAI

ΒΑΡΙΚΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΠΑΘΕΟΛΟΓΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΛΤΕΚΗ

 

ΝΑΙ

ΡΟΥΚΑΣ

ΝΑΙ

 

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΑΜΠΗΣ

ΝΑΙ

 

ΤΣΑΚΙΡΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
Ορισμοί14-10-2016
Ορισμοί Διαιτητών 15,16 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί14-10-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 15,16 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί12-10-2016
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 15,16 ΟΚΤ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

15/10/16

16/10/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΔΗΜΑΔΗΣ

 

ΝΑΙ

ΔΑΡΝΑΚΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

 

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

ΝΑΙ

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

 

ΝΑΙ

ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΕΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΝΙΤΣΟΥΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΡΟΥΝΤΣΙΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΑΚΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΡΑΜΠΑΤΖΟΓΛΟΥ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
Ορισμοί07-10-2016
Ορισμοί Διαιτητών 08,09,12 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
ΣΕ ΔΥΟ ΣΕΛΙΔΕΣ ΟΙ ΟΡΙΣΜΟΙ ...
 
Ορισμοί07-10-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 08,09 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί05-10-2016
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 08,09 ΟΚΤ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

08/10/16

09/10/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΑΚΗΣ

 

ΝΑΙ

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΝΑΙ

ΜΥΣΙΡΛΗΣ

ΝΑΙ

 

ΑΝΕΣΤΑΚΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΡΕΜΕΤΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ

 

ΝΑΙ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΜΠΕΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΑΡΑΣΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΠΕΤΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΣΟΣ

 

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΝΕΒΛΑΒΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΑΡΑΓΚΕΖΙΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
Ορισμοί30-09-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΚΡΙΤΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΩΝ 01,02 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί29-09-2016
Ορισμοί Διαιτητών 01,02 ΟΚΤ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί28-09-2016
ΚΩΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 01,02 ΟΚΤ 2016

ΕΠΙΘΕΤΟ

01/10/16

02/10/16

ΜΠΙΛΜΠΙΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΣΑΡΟΓΛΟΥ ΧΡ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΑΛΑΤΖΑΣ

 

ΝΑΙ

ΜΠΑΚΑΛΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΚΙΟΣΕΣ

 

ΝΑΙ

ΠΡΕΜΕΤΗΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΑΝ.

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

ΝΑΙ

 

ΚΑΡΓΙΩΡΓΑΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

ΨΑΡΙΑΝΟΣ

ΝΑΙ

ΝΑΙ

 
Ορισμοί23-09-2016
ΟΡΙΣΜΟΙ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ 24,25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις23-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις23-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις23-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις23-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΑΝΔΡΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ορισμοί16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ Β ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΕΦΗΒΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Δ ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Γ ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ B ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις16-09-2016
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΩΝ Α ΟΜΙΛΟΣ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις02-09-2016
ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝΚατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις02-09-2016
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΑΘΛΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝΚατεβάστε το αρχείο
 
Ανακοινώσεις02-09-2016
ΣΧΟΛΗ ΚΡΙΤΩΝ ΜΠΑΣΚΕΤ
Οσες και όσοι γεννημένοι μέχρι και το 1998 ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν Σχολή Βοηθών Διαιτητών (Κριτών)  που θα πραγματοποιηθεί στην ΚΟΜΟΤΗΝΗ μπορούν να μας στείλουν τη σχετική αίτηση που θα βρουν στην ιστοσελίδα μας, μέχρι 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2016.

Η ημερομηνία έναρξης της ΣΧΟΛΗΣ θα ανακοινωθεί έγκαιρα.

Πληροφορίες στα Γραφεία της ΕΚΑΣΑΜΑΘ:
Τηλέφωνο 2531035766

 
Ανακοινώσεις01-09-2016
ΔΗΛΩΣΗ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΗ 2016-2017Κατεβάστε το αρχείο
Οι κριτές που επιθυμούν να ορίζονται σε αγώνες για την αγωνιστική περίοδο 2016-2017 , πρέπει να στείλουν στην Ενωση συμπληρωμένη τη δήλωση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΡΙΤΗ 2016-2017, το αργότερο μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2016. Για να τη συμπληρώσετε ..... ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ...
 
Επισκέπτες: